OC a szkody powstałe w wyniku zdarzeń naturalnych – co warto wiedzieć?

Ubezpieczenie OC stanowi podstawowy rodzaj polisy, który zabezpiecza kierowców przed skutkami finansowymi szkód wyrządzonych innym uczestnikom ruchu. Często jednak zastanawiamy się, czy ta sama polisa chroni także nas, np. gdy nasze auto ucierpi podczas gradobicia, powodzi, wichury. Czy w takich sytuacjach również możemy liczyć na wsparcie ubezpieczyciela? Wyjaśniamy!

OC a zdarzenia naturalne

Ubezpieczenie OC nie obejmuje ochrony przed szkodami wynikającymi ze zdarzeń naturalnych, anomalii pogodowych takich jak powódź, grad, burza czy trzęsienie ziemi. Jeśli więc nasz samochód zostanie uszkodzony przez spadający konar drzewa w wyniku silnego wiatru, ubezpieczenie OC niestety nie pokryje tej szkody. Naprawę musisz sfinansować z własnej kieszeni.

AC – rozszerzenie ochrony

Dla osób pragnących ochrony przed tego typu nieprzewidzianymi sytuacjami losowymi stworzono ubezpieczenie autocasco (AC). Jest to dobrowolne ubezpieczenie mienia, które możemy zawrzeć dodatkowo do obowiązkowego OC. Ubezpieczenie AC może obejmować szkody powstałe w wyniku różnych zdarzeń, w tym zdarzeń naturalnych. Warto dokładnie przeanalizować warunki ubezpieczenia, gdyż zakres ochrony może różnić się w zależności od oferty towarzystwa ubezpieczeniowego.

Czy warto inwestować w AC?

Przed zawarciem umowy AC warto dokładnie przeanalizować ryzyko wystąpienia szkód związanych z zdarzeniami naturalnymi w naszym regionie. Jeśli mieszkamy w miejscu, gdzie często występują burze z gradem czy powodzie, rozszerzenie ochrony ubezpieczeniowej może okazać się bardzo korzystne.

Warto pamiętać, że AC to także ochrona na wypadek zniszczeń spowodowanych przez złodziei, wandali czy nawet wtedy, gdy nie możemy odpalić auta z powodu rozładowania akumulatora. Wiele ofert obejmuje też wsparcie takie jak dowiezienie paliwa czy wymiana koła.

Czy AC gwarantuje maksymalną ochronę kierowcy i auta?

Warto pamiętać, że nie każde ubezpieczenie autocasco będzie obejmowało wszystkie zdarzenia naturalne. Przykładowo, trzęsienia ziemi często są wyłączone z zakresu standardowego ubezpieczenia AC w Polsce, ze względu na ich rzadkie występowanie. Dlatego tak ważne jest dokładne zapoznanie się z warunkami polisy przed jej zakupem.

Pamiętajmy, że ubezpieczenie OC nie chroni przed szkodami wynikającymi z zdarzeń naturalnych. Pokrywa jedynie roszczenia osób, które ucierpiały w wypadku spowodowanego przez nas i pokrywa koszt ich leczenia oraz naprawy pojazdu.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

3 + osiem =